Róbert Oreško
Konateľ spoločnosti

Adresa

ROAS s. r. o.
Dolný Kalník 78
038 02  Drážkovce

Tel. číslo: +421 917 340 811
E-mail:  roas@roas.sk

IČO: 51 181 517
DIČ: 2120614804
IČ DPH: SK 2120614804
Bankový účet: 3876175351/0200
IBAN: SK26 0200 0000 0038 7617 5351
SWIFT: SUBA SK BX